Emolyze Tech triển khai phần mềm MEDStore tích hợp quản lý H.I.S. tại BVĐKTW Cần Thơ

Hưởng ứng nghị quyết Chính Phủ, Emolyze Tech cùng tham gia nỗ lực chuyển đổi số cho dịch vụ công tại Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ.

Sản phẩm là phần mềm MEDStore ISO:15189 – 2012 , giúp nhân sự phòng khoa Huyết học giảm đáng kể thời gian quản lý sổ sách, tăng độ chính xác trong thao tác nghiệp vụ.

Hiện tại sản phẩm đã được triển khai và đang được vận hành thành công tại BVĐKTW Cần Thơ, với nỗ lực phát triển thêm để có thể đáp ứng được thêm nhiều chỉ tiêu ISO.

«
»